Genium

Bygger bedrifter

Skaper verdier

Investerer i personlighet


I Genium tror vi på teknologi, kunnskap og personlighet

Vi investerer primært i selskaper som har produkter og tjenester som gir merverdi til vår eksisterende portefølje.

For å bygge lønnsomme virksomheter bidrar Genium med kapital, kompetanse og nettverk. Vårt erfarne team bistår nye porteføljeselskaper med forretningsutvikling, infrastruktur, markedsføring og salg.

Selskapene i Genium-gruppen blir en del av et større fellesskap, og ledelsen i porteføljeselskapene er aktive bidragsytere i vårt felles strategiarbeid.

 

Portfølje

Selskaper

Norse Technology

Modifikasjoner, oppgraderinger og nybygg for offshore og onshore installasjoner.

Peder Halvorsen

Markedsleder innen damp- og varmeanlegg for industriell bruk.

Automatiserer og forbedrer arbeidsforholdene for oppdrettere og kystfiskere.

Genium AS

Sandvigå 7
4007 Stavanger
post@genium.no

Sigve Skimmeland

Styreleder - E-post
Tlf: +47 908 56 334